Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých Horný Bar

MUDr.Vladimír Klement

Ponúkame Vám vyšetrenie protilátok po ochorení COVID -19.


Vyšetrenie vykonávame z kvapky krvi, takže nie nutný odber krvi zo žily. Vyhodnotenie protilátok prebieha v prístroji a celý proces trvá cca 20 min.
Vyšetrenie je vhodné, ak chcete zistiť či ste už prekonali ochorenie COVID-19. Súčasťou vyšetrenia je vystavenie potvrdenia o absolvovaní testu. Cena vyšetrenia je 20€, u neregistrovaných 40€.