Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých Horný Bar

MUDr.Vladimír Klement

Cenník výkonov nehradených zo zdravotného poistenia ()Vystavenie zdravotného preukazu .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.-
Vyšetrenie na zbrojný pas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.-
Vyšetrenie na vodičské oprávnenie .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.-
Opakované vyšetrenie držiteľa na vodičské oprávnenie . . . . . .10.-
Vyšetrenie na vodičské oprávnenie na d 65r .. . . . . . . . . . . . . . . 5.-
Vstupná prehliadka do zamestnania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.-
Periodická prehliadka zamestnanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.-
Výstupná prehliadka zamestnanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.-
Vyplnenie tlačiva pre potreby komerčnej poisťovne . . . . . . . . . 15.-
Zdravotný posudok pre potreby komerčnej poisťovne . . . . . . . 20.-
Potvrdenie na správne konanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.-
Vyšetrenie CRP na počkanie ( na vlastnú žiadosť ) . . . . . . . . . . . . 5.-*
Vyšetrenie INR na počkanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.-*
24hod. monitoring TK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.-*
EKG na vlastnú žiadosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.-*
EKG aj s vyhodnotením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.-*
Merianie členkovo ramenného indexu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.-